Uzņēmējdarbības kurss - prezentācijas (LV, UK, RU)

UD kurss nodarbiba Nr. 1 LV.pptx

1. nodarbība – uzņēmējdarbības būtība, ieguvumi un zaudējumi, kļūstot par uzņēmēju, uzņēmējspējas novērtējums, dalīšanās pieredzē.

UD kurss nodarbiba Nr. 2 LV.pptx

2. nodarbība – uzņēmējdarbības veidi, sociālā uzņēmējdarbība, biznesa idejas aprakstīšana, dalīšanās ar idejām. Lean Canvas - biznesa plāns uz vienas lapas.

UD kurss nodarbiba Nr. 3 LV.pptx

3. nodarbība - finansējuma avoti uzņēmējdarbības uzsākšanai. Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai.

UD kurss nodarbiba Nr. 4 LV.pptx

4. nodarbība - iespējas reģistrēt uzņēmumu Latvijā. Nodokļu režīmi un aprēķināšana.

Курс підприємницької діяльності

UD kurss nodarbiba Nr. 1 UA.pptx

1 заняття – Сутність підприємництва, переваги та недоліки підприємницької діяльності, оцінка підприємництва, обмін досвідом.

UD kurss nodarbiba Nr. 2 UA.pptx

2 заняття – Види підприємницької діяльності, соціальне підприємництво, опис бізнес-ідеї, обмін ідеями. Lean Canvas – бізнес-план на одній сторінці.

UD kurss nodarbiba Nr. 3 UA.pptx

3 заняття – Джерела фінансування для відкриття бізнесу. Підтримка для відкриття бізнесу. 

UD kurss nodarbiba Nr. 4 UA.pptx

4 заняття – Можливості зареєструвати компанію у Латвії. Податки.

Курс предпринимательской деятельности

UD kurss nodarbiba Nr. 1 KR.pptx

1 занятие – Суть предпринимательства, преимущества и недостатки предпринимательской деятельности, оценка предпринимательства, обмен опытом.

UD kurss nodarbiba Nr. 2 KR.pptx

2 занятие – Виды предпринимательской деятельности, социальное предпринимательство, описание бизнес-идеи, обмен идеями. Lean Canvas — бизнес-план на одной странице.

UD kurss nodarbiba Nr. 3 KR.pptx

3 занятие – Источники финансирования для открытия бизнеса. Поддержка для открытия бизнеса.

UD kurss nodarbiba Nr. 4 KR.pptx

4 занятие – Возможности регистрации компании в Латвии. Налоги.


Projekta finansējumu nodrošina Eiropas Savienība Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros.

Projektu “Es – rīdzinieks un uzņēmējs!”, Nr. RAIC-23-18-lī īsteno biedrība “Lab Futura”.