Lab Futura īstenos integrācijas pasākumus bēgļiem no Ukrainas

Biedrība "Lab Futura" uzsāk projekta "Ukrainas sievietes Latvijā – stipras un drosmīgas" īstenošanu. Projekta mērķis ir nodrošināt Ukrainas civiliedzīvotāju, īpaši sieviešu, kuras bēg no Krievijas militārās agresijas Ukrainā, atbalsta pasākumu īstenošanu Latvijā.

Projekta ietvaros notiks 3 psiholoģiskā atbalsta grupas Ukrainas sievietēm, norisināsies uzņēmējdarbības kursu, tiks sniegtas konsultācijas un atbalsta pakalpojumi Ukrainas sievietēm uzņēmējdarbības uzsākšanas jautājumos, kā arī tiks  veikts pētījums par Ukrainas sieviešu, kuras bēg no Krievijas militārās agresijas Ukrainā un ir guvušas patvērumu Latvijā, iespējām un vajadzībām. 

Pieteikšanās kursiem: ieej.lv/atbalstagrupa

Projekts tiek īstenots no 2023. gada decembra līdz 2024. gada jūnijam. Finansējumu nodrošina Eiropas Savienība Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds.

04.12.2023.

Lab Futura gatavo uzņēmējdarbības kursu bēgļiem no Ukrainas

Biedrība "Lab Futura" uzsāk projekta "Es – rīdzinieks un uzņēmējs!" īstenošanu. Projekta mērķis ir veicināt Rīgā dzīvojošo Ukrainas civiliedzīvotāju, kuri bēg no Krievijas militārās agresijas Ukrainā, iekļaušanos sabiedrībā, īpašu uzmanību veltot Ukrainas civiliedzīvotāju uzņēmējspējas veicināšanai un mijiedarbībai ar vietējiem uzņēmējiem.

Projekta ietvaros tiks sagatavots un īstenots uzņēmējdarbības kurss Ukrainas civiliedzīvotājiem latviešu, krievu un ukraiņu valodā. Ukrainas civiliedzīvotājiem būs iespēja arī saņemt konsultācijas uzņēmējdarbības uzsākšanas jautājumos. Projekta noslēgumā tiks organizēta diskusija  Ukrainas civiliedzīvotājiem ar pieredzes stāstiem par uzņēmējdarbības uzsākšanu Rīgā/Latvijā.

Pieteikšanās kursiem: ieej.lv/labfutura2024

Projekts tiek īstenots no 2023. gada oktobra līdz 2024. gada martam. Projekta finansējumu nodrošina Eiropas Savienība Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros.

23.10.2023.

Lab Futura nodrošinās iekļaušanas pasākumus bēgļiem no Ukrainas

Biedrība "Lab Futura" uzsāk projekta "Kultūrorientācijas kursi un iekļaušanas pasākumi Ukrainas civiliedzīvotājiem" īstenošanu. Projekta mērķis ir nodrošināt kultūrorientācijas kursus un citus iekļaušanās pasākumus Latvijā dzīvojošiem Ukrainas civiliedzīvotājam, kas veicinās sadarbību starp Ukrainas civiliedzīvotājiem un Latvijas sabiedrību.

Pieteikšanās (noslēgusies): ieej.lv/labfutura

Projekta ietvaros tiks īstenoti kultūrorientācijas kursi Ukrainas civiliedzīvotājiem, notiks vairāki pasākumi, kas sekmē sadarbību starp Ukrainas civiliedzīvotājiem un uzņemošo kopienu, un tiks sagatavots tiešsaistes uzņēmējdarbības kurss Ukrainas civiliedzīvotājiem latviešu un ukraiņu valodā.

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

20.10.2023.